Anmälan Betalning 1

Anmälan

>

1 - Distans

2 - Betala

3 - Deltagareuppgifter

     Bekräftelse

2.

Swish

Ange telefonnr: 070-583 04 05

och belop 200:- kr + deltagarnamn

Skana QR-koden i Swish 
+ ange deltagarnamn

ellerBetala förs och tryck sedan nedan för att ange deltagaruppgifter och klass

Bank

Betala till banknr 122222

200:- kr och ange deltagarenamn.

Betala förs och tryck sedan nedan för att ange deltagaruppgifter och klass